DbUtils EdmxTypeToDataType Method EasyQuery Silverlight API Reference

[Missing <summary> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.Db.DbUtils.EdmxTypeToDataType(System.String)"]

Namespace: Korzh.EasyQuery.Silverlight.Db
Assembly: Korzh.EasyQuery.Db.SL40 (in Korzh.EasyQuery.Db.SL40.dll) Version: 3.7.1.37 (3.7.1.37)
Syntax

public static DataType EdmxTypeToDataType(
	string edmxType
)

Parameters

edmxType
Type: OnlineSystem String

[Missing <param name="edmxType"/> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.Db.DbUtils.EdmxTypeToDataType(System.String)"]

Return Value

Type: DataType

[Missing <returns> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.Db.DbUtils.EdmxTypeToDataType(System.String)"]

See Also