DataModel GetAttributeByID Method EasyQuery Silverlight API Reference

[Missing <summary> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.DataModel.GetAttributeByID(System.String,System.Boolean)"]

Namespace: Korzh.EasyQuery.Silverlight
Assembly: Korzh.EasyQuery.SL40 (in Korzh.EasyQuery.SL40.dll) Version: 3.7.1.37 (3.7.1.37)
Syntax

public EntityAttr GetAttributeByID(
	string attrID,
	bool useNullAttr
)

Parameters

attrID
Type: OnlineSystem String

[Missing <param name="attrID"/> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.DataModel.GetAttributeByID(System.String,System.Boolean)"]

useNullAttr
Type: OnlineSystem Boolean

[Missing <param name="useNullAttr"/> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.DataModel.GetAttributeByID(System.String,System.Boolean)"]

Return Value

Type: EntityAttr

[Missing <returns> documentation for "M:Korzh.EasyQuery.Silverlight.DataModel.GetAttributeByID(System.String,System.Boolean)"]

See Also